นายกฯถึงปูซานเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City

579

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางถึงฐานทัพอากาศกิมแฮ (Gimhae Air Base) เมืองปูซาน และเดินทางไปพื้นที่เขตคังซอ ฝั่งตะวันตกของนครปูซาน เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงาน


โดยโครงการ Busan Eco-Delta Smart City เป็นโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ โครงการแรกของเกาหลีใต้ อันเป็นผลมาจากการลงนาม MOUs ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ครั้งที่ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเยือนไทย เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้งสองประเทศ โดยเป็นไปตามความสนใจของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะของปูซาน อีโค-เดลต้า จากนั้นประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวเปิดงาน ก่อนที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะขึ้นเวทีและสัมผัสหน้าจอพร้อมกัน


เสร็จสิ้นพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมที่พัก

Comments
Loading...