นายกฯ เป็นประธานประชุม ก.ตร. พิจารณาแต่งตั้งโผตำรวจ

429

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุมก.ตร.


นายกฯเผยหลังการประชุมว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการ (ผกก.) และรองผู้บังคับการเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ตรงตามเวลาที่ก.ตร.กำหนดซึ่งจะแต่งตั้งแล้วเสร็จวันที่ 30 พ.ย. ส่วนคำสั่งที่ออกมาแล้ว 4 กลุ่ม คือ เรื่องรองผบก. หมุนเวียน รองผกก.เลื่อนเป็นผกก.หมุนเวียนในระนาบเดียวกัน ประมาณ 2,000 ตำแหน่ง เป็นการแต่งตั้งทันเวลา


โดยพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม ที่ถูกโยกย้ายไปไกลจากภูมิลำเนาเดิม หรือ ย้ายผิดไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ พร้อมให้โอกาสผู้อาวุโส 33 % ได้ดำรงตำแหน่งหลักของจังหวัด หรือสถานีตำรวจต่างๆ


ทั้งนี้หลังจากแต่งตั้ง 6 เดือนจะประเมินประสิทธิภาพการทำงาน หากไม่มีประสิทธิภาพจะย้ายอีก เพราะสามารถย้ายได้ทุก 6 เดือน ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นคือการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบหน้าที่โดยสุจริต ท่านนายกฯเน้นย้ำเรื่องความสุจริต และสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น

Comments
Loading...