Monthly Archives

พฤศจิกายน 2019

โปรดเกล้าฯให้“โป๊ปฟรันซิส”เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้“โป๊ปฟรันซิส”เข้าเฝ้า ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

โป๊ป“ทรงชื่นชมนายกฯไทยเป็นคนถ่อมตน

โป๊ป“ทรงชื่นชมนายกฯไทยเป็นคนถ่อมตน ทรงยินดีกับการเลือกตั้ง และ เป็นการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แค่ ได้สัมผัสพระหัตถ์ของ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ก็ถือว่า เป็นบุญ และโชคดีแล้ว 

สมเด็จพระสังฆราชรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

21 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี “Four Royal Orchestral Suites for His

นายกฯย้ำรมต.กลาโหมอาเซียนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีย้ำต่อรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้อนรับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา และเลขาธิการอาเซียน

พระองคอทิตยาเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

นายกฯสั่งศึกษาแนวทางใช้กองทุนประกันสังคม ย้ำยึดความรอบคอบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แนวทางการใช้ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ก็ให้พิจารณาตามที่เหมาะสม

ผบ.ทบ.ลงใต้ติดตามความคืบหน้าความไม่สงบลำพะยา

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงป้อม ชรบ.ลำพะยา พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่