ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนราธิวาส

412

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯเร่งรัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯและตรวจสอบความเสียหายพื้นที่การเกษตรหลังจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

3 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านใหม่ อำเภอเมืองนราธิวาส บ้านโคกสะตอ อำเภอสุไหงปาดี และบ้านปศุสัตว์เกษตร -มูโนะ บ้านโคกอิฐ-โคกใน บ้านปลักปลา-บาวง บ้านโคกกระท่อม อำเภอตากใบ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแปลงเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเต็มพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเนื้อที่รวม 4,144.1 ไร่ โดยปริมาณความสูงของระดับน้ำประมาณ 30-70 เซนติเมตร

ในโอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาฯ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น โดยการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและแนะนำการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่และอาจจะส่งผลต่อระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยศูนย์ศึกษาฯ จะดำเนินการเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดโดยเร็ว เพื่อหาทางช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป

Comments
Loading...