ผบ.ทบ.จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

632

กองทัพบก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมภริยา เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และการกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องรับรอง 221, กิจกรรมเชิญชวนกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องรับรอง 212 – 213

อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าห้องรับรอง211-212 กองบัญชาการกองทัพบก นอกจากนี้กองทัพบก ร่วมกับ ประชาคมบางลำพู ชุมชนเขตพระนคร (ชุมชนรอบกองบัญชาการกองทัพบก) ยังได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ พิพิธบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ อีกด้วย

กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกองทัพบก รวมทั้งส่วนราชการ และภาคพลเรือน จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Comments
Loading...