Daily Archives

ธันวาคม 12, 2019 | 11:43

เชิญเฝ้ารับเสด็จฯ”ในหลวง-ราชินี” เสด็จฯ ทางชลมารค

ขอเชิญประชาชนชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ "ในหลวง-ราชินี" เสด็จฯ ทางชลมารคเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามริ้วขบวน มีเรือจำนวน 52 ลำ จัดเป็น 5 สาย

กองทัพเรือ‼️จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก