Daily Archives

ธันวาคม 14, 2019 | 16:04

ที่เดียวในแผ่นดิน‼️วิ่งตามรอยสงครามเก้าทัพจ.กาญจนบุรี

ร่วมซาบซึ้งกับศึกสงคราม 9ทัพ ก่อน” วิ่งเทรล” ย้อนประวัติศาสตร์ ที่ จ.กาญจนบุรี กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ ผ่านเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสกลิ่นไอ ป่าเขา

ปภ.ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 จังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 10 จังหวัด ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 10