โปรดเกล้าฯองคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพหลวงปู่ทอง

634

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงปู่ทอง สิริมังคโล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมมงคล ว.(หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ณ มหาศาลา หทัยนเรศวร วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


พระพรหมมงคล มรณภาพ ด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 00.25 น.ณ โรงพยาบาลจอมทอง นับอายุได้ 96 ปี พรรษา 76 เป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พระวิปัสสนาจารย์ หัวหน้าเขต 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง (หิรัญบัฏ)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนชั้นเกียรติยศพ พระราชทานโกศไม่สิบสอง ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับเป็นเกียรติยศ พระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์ และพระราชทานพระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 คืน


พระพรหมมงคล หรือ หลวงปู่ทอง นามเดิม ทอง พรหมเสน เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2466 ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระพรหมมงคล

Comments
Loading...