นายกฯกำชับทุกจังหวัด เข้มลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

499

นายกฯ เปิดโครงการ หวังลดอุบัติเหตุทางถนน ย้ำใช้กลไกระดับพื้นที่ ครอบคลุมทุกมิติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ มอบนโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนน


นายกฯ เน้นย้ำให้ใช้กลไกระดับพื้นที่ ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยในสังคมไทย เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืนในทุกเส้นทาง โดยอยากเห็นรอยยิ้มของคนไทย

จากสถิติ ไทยมีปัญหามีอุบัติทางท้องถนน เป็นอับดับ 9 ของโลก โดยสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ตระหนักถึงการทำสิ่งใดโดยไม่กระทบกับคนอื่น รวมถึงการใช้รถใช้ถนน ขอปีนี้ให้ลดอุบัติเหตุได้มากที่สุด เพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกคนนายกฯ ยังขอให้ทุกคนเคารพกฎหมาย ในการใช้รถใช้ถนน ปฎิบัติตามกฎจราจร เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ ที่ต้องเคารพและปฎิบัติตามกฎหมายเน้นย้ำ 5 แนวทางของการลดอุบัติเหตุ ที่ครอบคลุมการดูแลตั้งแต่ระดับนโยบายมีแผนและตัวชี้วัดรองรับ จัดตั้งศูนย์อำนวยการทำงานอย่างบูรณาการ

การเตรียมความพร้อมของคน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม และต้องให้ความสำคัญกับการขับรถเร็วเกินกำหนด และการดื่มสุราขณะขับรถ ต้องสร้างวัฒนธรรมใส่ใจความปลอดภัยให้เกิดขึ้นออย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะช่วงเทศกาล โดยยึดแนวทาง รักตนเอง รักครอบครัว รักคนอื่น ก็จะสามารถทำให้ลดอุบัติเหตุได้

Comments
Loading...