แน่นแฟ้น!!ไทย-ฟิลิปปินส์ ย้ำความสัมพันธ์ พร้อมสานต่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน

488

ไทย-ฟิลิปปินส์ ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น พร้อมสานต่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน

นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ที่มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่ง และยินดีกับความสำเร็จของฟิลิปปินส์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณเกาะมินดาเนา ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ด้วย


เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ กล่าวว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ฝากความระลึกถึงมายังนายกรัฐมนตรี ยืนยันความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันอีกมาก โดยเฉพาะด้าน SMEs ทั้งนี้เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เชื่อมั่นว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Trade Committee – JTC) ครั้งที่ 1 ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ จะเป็นโอกาสอันดีในการหารือแนวทางส่งเสริมการค้าและแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างกัน


นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์มีบทบาทในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ผ่านการสรุปผลการเจรจาร่างแรกของเอกสารการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยคนใหม่ จะสามารถสานต่อความร่วมมือและความสันพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไป

Comments
Loading...