โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานโอกาสวันขึ้นปีใหม่มอบแก่ทหารพื้นที่ชายแดน

536

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ของกองทัพภาคที่ 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดต่างๆ

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 14 ฐานปฏิบัติการบ้านเวียคะดี้ จำนวน 200 ชุด และ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ จำนวน 300 ชุด พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

Comments
Loading...