ไทย-อิหร่านกระชับความร่วมมือหวังรักษาความสัมพันธ์และร่วมมือทุกมิติ

601

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับ นายโมเซน มุฮัมมะดีย์ (H.E. Mr. Mohsen Mohammadi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีในความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง พร้อมขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทที่แข็งขันในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่าน โดยทั้งสองประเทศมีพัฒนาการความร่วมมือในหลากหลายสาขา และมุ่งหวังว่าไทยกับอิหร่านจะรักษาความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคี และกรอบเวทีพหุภาคีต่อไป


เอกอัครราชทูตอิหร่านฯ กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานในไทยเสมอมา ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยยืนยันว่าจะทำหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันต่อไป พร้อมเน้นย้ำว่า ไทยมีศักยภาพและความพร้อมในหลายด้าน จึงเป็นโอกาสที่จะสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ


โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมืออย่างรอบด้าน อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านวัฒนธรรม การค้าและการลงทุน และด้านสังคม โดยไทยได้เน้นย้ำกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว อันจะเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ


นายกรัฐมนตรีอวยพรให้เอกอัครราชทูตฯ ประสบความสำเร็จ และขอให้สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่าน และมุ่งหวังว่าเอกอัครราชทูตฯ คนใหม่จะช่วยผลักดัน และสานต่อการทำงานต่างๆ ต่อไป พร้อมฝากความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีอิหร่านด้วย

Comments
Loading...