ผบ.ทสส.เยือนเวียดนาม กระชับสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย

721

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันกองทัพประชาชนเวียดนาม และครบรอบ 75 ปี การจัดตั้งกองทัพประชาชนเวียดนาม

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเข้าเยี่ยมคำนับและปรึกษาข้อราชการกับ พลเอก โง ซวน หลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลโท (อาวุโส) ฟาน วัน ซาง ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพประชาชนเวียดนาม เพื่อปรึกษาข้อราชการ และร่วมตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในครั้งนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพประชาชนเวียดนาม ที่มีพัฒนาการของความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เช่น การฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน เป็นต้น อันจะนำมาสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในทุกมิติ

Comments
Loading...