โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบจนท.ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน

568

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการปางหนุน กองกำลังผาเมือง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังพิทักษ์รักษาชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ชุด เนื่องในโอกาสปีใหม่

ฐานปฏิบัติการปางหนุน มีพื้นที่ตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้าน มีกองกำลังประกอบด้วย กองกำลังทหารเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก, กองกำลังเมียนมาเชื้อสายว้า, กองกำลังอาสาสมัครทหารเมียนมาเชื้อสายมูเซอ และกองกำลังกองทัพรัฐฉาน สถานการณ์โดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีการสู้รบ ทหารไทยและทหารในประเทศเพื่อนบ้าน มี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

โดยนอกจากภารกิจด้านการป้องกันชายแดนแล้ว ยังมีภารกิจสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นภารกิจที่กองทัพบกให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป็นพิเศษ

Comments
Loading...