Daily Archives

ธันวาคม 23, 2019 | 20:01

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนช่วงปีใหม่

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายดูแลพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนช่วงปีใหม่ ย้ำเจ้าหน้าที่ทำผิดพลาดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่มียกเว้น พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผบ.ทบ.ส่งสารอวยพรปีใหม่ทหารต้องสำนึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน

ผบ.ทบ.ส่งสารอวยพรปีใหม่ ปลื้มปิติทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระบุปี ๖๓ ทหารต้องตั้งอยู่บนสำนึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ให้ทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ มีจิตสาธารณะ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุทัยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและนักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

อุตุ!!เผยหนาวส่งท้ายปีเก่าเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็นจนถึง 28 ธ.ค.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ วันที่ 23-25 ธ.ค.2562 จะมีลมฝ่ายตะวันตก ซึ่งเป็นลมในระดับบนเคลื่อนมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้