อุตุ!!เผยหนาวส่งท้ายปีเก่าเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็นจนถึง 28 ธ.ค.นี้

518

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ วันที่ 23-25 ธ.ค.2562 จะมีลมฝ่ายตะวันตก ซึ่งเป็นลมในระดับบนเคลื่อนมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

วันที่ 26-28 ธ.ค.2562 จะมีคลื่นกระแสฝ่ายลมตะวันตก ซึ่งเป็นลมในระดับบนเช่นกัน จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ทั้งสองภาคจะมีอากาศหนาวเย็นไปจนถึงวันที่ 28 ธ.ค.2562

คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดช่วงวันที่ 23-28 ธ.ค.2562 มีดังนี้

ภาคเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส

และภาคใต้ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส
เกณฑ์อากาศหนาว

อากาศเย็น อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส

อากาศหนาว อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส

อากาศหนาวจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป

Comments
Loading...