ประกาศ‼️พายุดีเปรสชัน “ฟานทอง”ฉบับ5

605

เมื่อเวลาประมาณ 23.03น. เกิด ‘พายุลูกเห็บ’​ พัดถล่มเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย ทำให้มีฟ้าผ่า ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บขนาดเกือบเท่าลูกเห็บตกทั่วพื้นที่

มีบ้านเรือนประชาชน​พังเสียหาย เสาไฟฟ้าล้มกว่า 15 ต้น ทำให้ไฟฟ้าดับ(สำเนา)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุระดับ 2 (พายุดีเปรสชัน) “ฟานทอง”
ฉบับที่ 5 (412/2562)
เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันนี้ (29 ธค. 2562) พายุระดับ 2(พายตีปรสชัน) “ฟานทอง” บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลาง ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาสต่ำแล้วและสลายตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะต่อไป โดย
พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนติตตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ต่อไป
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์
อากาศ 1182 ได้ตลอต 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคุม พ.ศ. 2562 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก สมศักติ์ ขาวสุวรรณ์
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
Comments
Loading...