นายกฯเปิดงานวันเด็ก“เด็กไทย มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

780

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย” มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็น คนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าหน้าที่ของตนเอง สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มีโอกาสมาพบกับเด็กและเยาวชนเป็นประจำทุกปี โดยย้ำว่ารัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในอนาคต เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งเราต้องทำให้เด็กและเยาวชนไทยมีความเข้มแข็งตั้งแต่วันนี้ในทุกเรื่อง

นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายในทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ รวมถึงเด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความซื่อสัตย์ เด็กกตัญญู และเด็กพิเศษหรือเด็กด้อยโอกาส

นายกฯกล่าวชื่นชมเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ในส่วนของเด็กที่มีความซื่อสัตย์ หรือเด็กกตัญญู นายกรัฐมนตรีขอให้รักษาความดีนี้ให้คงไว้ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจเด็กพิเศษหรือด้อยโอกาสว่า ขอให้เด็กและเยาวชนอย่าท้อแท้ มีกำลังใจในการดำรงชีวิต และให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า ให้เด็กที่ร่วมงาน ได้นั่งบนเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วย

Comments
Loading...