กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯสมโภชน์พระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม

860

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินสมโภชน์พระอุโบสถ และพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม จังหวัดอุทัยธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านอุทัย 905 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปยังวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในพระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาสมโภชน์พระอุโบสถ

ทรงทอดพระเนตรพระพุทธรูป โบราณวัตถุ และคัมภีร์โบราณที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

Comments
Loading...