ผบ.ทบ.-ผบ.นสศ.ร่วมกระโดดร่มกับนักเรียนนายร้อย จปร.

813

ผบ.ทบ. และ ผบ.นสศ.ร่วมกระโดดร่มกับนักเรียนนายร้อย จปร.ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกระโดดร่มแบบสายดึงประจำที่กับนักเรียนนายร้อย จปร.ที่เข้ารับการฝึกภาคสนามหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 323 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้น้องๆ อย่างดียิ่ง

ในการกระโดดร่มครั้งนี้ มีการแต่งร่มและขึ้นเครื่องบินแบบลำเลียงของกองทัพบก ที่สนามบินโคกกระเทียม และมากระโดดร่มลงที่ สนามกระโดดร่มท่าเดื่อ อำเภอเมืองลพบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกนาย

Comments
Loading...