Monthly Archives

มกราคม 2020

นายกฯเปิดงานวันเด็ก“เด็กไทย มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย" มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็น คนเก่ง คนดี

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสนี้

นายกฯชื่นชมเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กและเยาวชน ทั้ง 772 คน ที่ได้รับรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความดี