Daily Archives

กุมภาพันธ์ 3, 2020 | 15:15

นายกฯมอบโล่เยาวชนด้านศิลปะ 3 จว. ชายแดนภาคใต้

นายกรัฐมนตรีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รัฐบาลพร้อมรับคนไทยจากอู่ฮั่นกลับประเทศ

4 ก.พ.63 รัฐบาลเตรียมพร้อมนำคนไทยจากอู่ฮั่นกลับประเทศ รัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทีมแพทย์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการกงสุล สอท.กรุงปักกิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง การท่าอากาศยานไทย สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง