โปรดเกล้าฯองคมนตรี ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ฯในพระองค์เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ

1,286

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 8 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจชัชวาลย์ แท่งทอง ณ วัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น ณ วัดหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจักรพันธ์ ชิพิมายณ วัดสระบัวเกลื่อน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเอกกวิน ยืนทน ณ วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทัศนะหริรักษ์ ณ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายจรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวัชรพล พาณิชย์ ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี ณ วัดช่องอู่ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิรวัฒน์รัดกลางณ วัดนามาบ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

พลอากาศโท ภักดี แสง–ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางกรรณิการ์ การบรรจง ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา และเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอำนาจ บุญเอื้อ ณ วัดหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมเกียรติ วิชชุปัญญาพาณิชย์ ณ วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางพัชรา  จันทร์เพ็ง ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอธิวัฒน์  พรมสุข  ณ วัดหนองจิกตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน และโปรดประทานดอกไม้จันทน์ในการพระราชทานเพลิงศพด้วย

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นประธานในพิธีเชิญดินพระราชทาน ไปในพิธีวางดินฝังศพ นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ ณ วัดนักบุญอันนาอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ และทรงรับผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย อีกทั้งยัง ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ต่างมีความอดทน เข้มแข็ง และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามคับขัน แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความรัก ความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกัน

Comments
Loading...