กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย ผลวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พบมีฤทธิ์ฆ่าไวรัสโควิด-19

714

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงผลศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาทดลองว่า จะสามารถต้านโควิด-19 ได้หรือไม่ ในเบื้องต้นพบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถฆ่าไวรัสโดยตรงในหลอดทดลอง และยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์ จึงเหมาะกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสที่มีอาการแล้ว อย่างไรก็ดียังต้องทำการทดลองต่อไป จึงจะนำมาใช้กับผู้ป่วยทั่วไปได้

ด้านนางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการศึกษาศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง พบว่า กลไกต้านไวรัสโควิด-19 สามารถทำลายไวรัสโดยตรง และต้านไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการชักนำให้เซลล์หลั่งสารที่ช่วยยับยั้งไวรัสโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรค และจำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยในคนต่อไป
.
ส่วนข้อแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจร คือ ไม่ควรกินยาพื่อการป้องกันโควิด-19 โดยที่ยังไม่มีอาการ เมื่อมีอาการคล้ายหวัด เช่น ไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ ควรกินฟ้าทะลายโจรทันที และต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ชิด หากกินฟ้าทะลายโจรแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วันให้รีบไปพบแพทย์ และห้ามกินต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาฟ้าทะลายโจรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยในส่วนของเกษตรกรได้ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับการปลุกฟ้าทะลายโจรคุณภาพสำหรับทำยา โดยตั้งเป้า 65 ไร่ เพื่อผลิตวัตถุดิบแห้ง 50,000 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้เกษตรกร 6 ล้านบาท
.
ด้านสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สนับสนุนฟ้าทะลายโจร สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1 ล้านแคปซูล (30,000 คน) และโรงพยาบาลรัฐ 44 แห่ง มีปริมาณฟ้าทะลายโจร 9.2 ล้านแคปซูล รองรับผู้ป้วย 1.9 แสนคน มีกำลังผลิต 2.6 ล้านแคปซูล/วัน และมีปริมาณวัตถุดิบสามารถผลิตยาได้อีก 7.3 ล้านแคปซูล รองรับผู้ป่วย 1.5 แสนคน
.
พร้อมทั้งร่วมกับภาคธุรกิจ จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร 5 กลุ่ม กับผู้ผลิตยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 6 บริษัท 11 คู่เจรจา เป็นมูลค่าซื้อขายกว่า 500,000 บาท จำนวน 3,100 กิโลกรัมแห้ง และจัดทำแผนขยายตลาดต่าประเทศในกลุ่ม CLM

Comments
Loading...