ไทยเร่งพัฒนาวัคซีน สู้ภัยโควิด-19

597

ไทยเร่งพัฒนาวัคซีน สู้ภัยโควิด-19

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับจีนในการศึกษาวิจัยวัคซีนมาทดสอบในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ทางจีนอยู่ในขั้นตอนทดสอบวัคซีนในคนแล้ว

ส่วนการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเลือดของสัตว์ทดลองที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้นแบบ 2 ครั้ง จากการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในขั้นตอนการเพิ่มจำนวนไวรัส เพื่อนำไปฆ่าเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อตาย และนำไปฉีดในสัตว์ทดลอง
.

หลังจากทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว จะทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในคนอีก 3 ระยะ คือ

  • ระยะที่ 1 ทดสอบความปลอดภัย ในคน 30-50 คน
  • ระยะที่ 2 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันกลุ่มเล็ก 100-150 คน
  • ระยะที่ 3 ให้ผลในการป้องกันโรค ใช้ผู้ทดลอง 500 คนขึ้นไป
Comments
Loading...