คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

563

สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปล่อยขบวน “คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ไปมอบให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก และจะดำเนินการทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคให้ครบทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของบริจาค ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย

Comments
Loading...