ฟรี‼️ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่ม 1 พ.ค.นี้

653

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กว่า 4.11 ล้านโด๊ส เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งการฉีดวัคซีนจะเร่งให้เร็วขึ้นจากเดิมเดือนมิ.ย. มาเป็นเดือนพ.ค. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ทันต่อสถานการณ์เพื่อลดอาการรุนแรง และลดการเสียชีวิต
ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
 3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 4. ผู้เป็นโรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. ผู้เป็นโรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 7. ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
  .

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2563 ซึ่งสถานบริการสาธารสุขแต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

.
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงพื้นที่กทม. สามารถลงทะเบียนสิทธิเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ LINE ID : @ucbkk สร้างสุข ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไปโดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. สมัครสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตน
 2. เลือกบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 3. เลือกหน่วยบริการในการเข้ารับวัคซีน
 4. ลงนัดวันเวลาในการเข้ารับบริการ
 5. รับบริการตามที่ลงทะเบียนไว้
  .
  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโทร 1422 หรือสายด่วน สปสช. โทร 1330
Comments
Loading...