น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 127 ปี สภากาชาดไทย

529

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
127 ปี สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยถือกำเนิดขึ้นในต้นรัตนโกสินทรศก 112 ขณะนั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์สยาม” เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบ และส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่ทว่าไม่มีองค์กรการกุศลใด ๆ ให้ความช่วยเหลือและให้การพยาบาลทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้ชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ และได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ขอให้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม

เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.112 หรือพุทธศักราช 2436 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย นับจากนั้นเป็นต้นมา

ภายหลังชื่อ “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดสยาม” ในปีพ.ศ.2449 จากนั้นชื่อ”สภากาชาดสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” ในปีพ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน

Comments
Loading...