ส่งความสุข” Grab Soldier ถึงรั้วบ้าน”

474

ส่งความสุข” Grab Soldier ถึงรั้วบ้าน”

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดทีม Grab Soldier นำอาหารกล่องนำดื่มเข้าแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

ในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิ่งกาชาด ภาคเอกชน ร่วมมือกันจัดทำโครงการร้อยเอ็ดปันน้ำใจ ไทยช่วยไทยต้านภัยโควิด แจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชน ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้บางส่วนไม่สามารถเดินทางมารับได้ การจัดรถจักรยานยนต์นำอาหารไปส่ง ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้

Comments
Loading...