Daily Archives

พฤษภาคม 1, 2020 | 18:03

นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือทางโทรศัพท์กับ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย…

นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือทางโทรศัพท์กับ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายกฯชื่มชมแรงงานไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เนื่องในวันแรงงานชาติ นายกฯ แสดงความชื่นชมแรงงานไทยในทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องคนทำงานทุกคน