ทหารสู้โควิดลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน

484

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดขบวนรถจักรยานยนต์ Grab Soldier นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม
เข้าแจกจ่ายพี่น้องประชาชนถึงบ้าน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งได้ดำเนินการจัดหานมกล่องไปแจกจ่ายให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ เนื่องจากบางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้ไปทำงานทำให้ขาดรายได้จึงต้องประหยัดทำให้น้องๆ ไม่มีนมดื่มเหมือนในช่วงที่ยังเปิดการเรียน

การจัดหานมในครั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการประสานซื้อนม จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด เช่นกัน

Comments
Loading...