ตรวจเชื้อโควิด-19 จากน้ำลาย ได้ผลเร็ว น่าเชื่อถือ

505

จากการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก จะทำให้ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้ ข่าวดีล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในน้ำลายจนเป็นผลสำเร็จ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ได้ผลแม่นยำ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีตรวจจากสารคัดหลั่งหลังจากจมูกและคอ หรือวิธีตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR)
.

ซึ่งข้อดีของตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในน้ำลาย คือ ทำให้ทราบผลเร็ว แม่นยำ เสียค่าตรวจถูก เก็บตัวอย่างง่ายเพราะสามารถเก็บได้ด้วยตัวเอง ทำให้บุคลากรปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องใช้หรือลดการใช้ชุดป้องกัน PPE
.

สำหรับวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย จะใช้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการในชุมชน โดยจะให้ผู้ป่วยบ้วนน้ำลายใส่กระป๋อง จากนั้นเก็บตัวอย่างใส่บรรจุภัณฑ์ ใส่ถุงซิปล็อคซีนสามชั้น นำส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 5 ชม. ซึ่งจะทำให้ค้นหาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และนำเข้าสู่ระบบการรักษา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
.

ขณะนี้สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีทุกพื้นที่ที่มีการระบาด ชุมชนแออัด หรือจุดเข้า-ออกของประเทศ ส่วนผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือ PUI คือ มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจที่มาตรวจรักษาในสถานพยาบาล จะใช้วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจจากสารคัดหลั่งหลังจมูกและคอเป็นหลัก

กระทรวงสาธารณสุข

Comments
Loading...