นายกฯขอบคุณ สำหรับข้อมูล ความคิดเห็น

480

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบกับผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย อีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ตลอดจนแรงงานในภาคโรงแรม และแรงงานเกี่ยวเนื่องอีกเป็นจำนวนมาก ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้ร่วมแรงร่วมใจดูแลกัน และสู้ไปด้วยกัน

นายกฯขอบคุณ สำหรับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อนำไปประกอบการพิจารณามาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ต่อไป

Comments
Loading...