กรมสมเด็จพระเทพฯโปรดเกล้าฯจัดตั้งครัวพระราชทาน

717

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ซึ่งตรงกับวันกาชาดโลก วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติที่ขาดเงินรายได้จากการพัก ยุติการประกอบกิจการของสถานประกอบการในพื้นที่ นำมาซึ่งการขาดแคลนอาหารซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ด้วยทรงห่วงใยผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวันนี้มีการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน รวม 1,200 ชุด ที่ผ่านมาสภากาชาดไทยประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ในการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปแล้ว 95,724 ชุด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิ้น และจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ตามสถานีกาชาดต่าง ๆ เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี63” แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพลังน้ำใจ 63 บาท เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต จัดครัวเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคทั้งสิ้น 63 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2563

Comments
Loading...