ประกาศ‼️ปฏิทินการศึกษา 2563 ปิดเทอม 2 ช่วง รวม 54 วัน

1,405

ความคืบหน้าแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายหลังการประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนต่าง ๆ เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 โดยก่อนหน้านี้ มติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แจ้งออกมาว่าจะไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 64 เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน และสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติ
.

ประกาศ‼️ปฏิทินการศึกษา 2563 ปิดเทอม 2 ช่วง รวม 54 วัน
ประกาศ‼️ปฏิทินการศึกษา 2563 ปิดเทอม 2 ช่วง รวม 54 วัน

ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบเพิ่มเวลาพัก ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนการสอน โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ 1/2563 จำนวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน
.

สำหรับปฏิทินการเปิด – ปิดเทอม แบ่งเป็น ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1

เปิดเรียน 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63

ปิดเทอม 14 – 30 พ.ย. 63 (รวม 17 วัน)

ภาคเรียนที่ 2

เปิดเรียน 1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64

ปิดเทอม 10 เม.ย. – 16 พ.ค. 64 (รวม 37 วัน)

Comments
Loading...