ในหลวงพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ จากโควิด-19

1,599

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นแห่งที่ 2 ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ จากการติดเชื้อโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Swab Unit) ที่พัฒนาโดยเอสซีจี ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นแห่งที่ 2 โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานฯ ณ บริเวณอาคารอินทนิล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ได้แก่

 1. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 2. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 3. สถาบันบำราศนราดูร
 4. รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
 5. สถาบันโรคทรวงอก
 6. รพ.ตำรวจ
 7. รพ.กลาง
 8. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 9. รพ.นครปฐม
 10. รพ.ราชบุรี
 11. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
 12. รพ.พหลพลพยุหเสนา
 13. รพ.อุตรดิตถ์
 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
 15. รพ.นครพิงค์
 16. รพ.อุดรธานี
 17. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
 18. รพ.สุราษฎร์ธานี
 19. รพ.สงขลานครินทร์
 20. รพ.หาดใหญ่
Comments
Loading...