29 จังหวัดกรมชลประทานเร่งช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค

1,645

600สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เผยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่อง จากฝนที่ตกในภคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำภูมิพล 1.5 ล้าน ลบ.ม. น้ำอูน 1.11 ล้าน ลบ.ม. ลำปาว 1.01 ล้าน ลบ.ม. และสิรินธร 2.34 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากวานนี้ คุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็ม 0.71 กรัมต่อลิตร กรมชลประทานและการประปานครหลวง (กปน.) เฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
.
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตร จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ และเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆโดยทำการสำรวจ ซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับการใช้งานและการช่วยเหลือก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
.
สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 29 จังหวัด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กรมชลประทาน ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะชุมชนบ้านดอยชิว จ.เชียงใหม่เพื่อผลิตน้ำประปา การเพิ่มน้ำต้นทุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาบ่อบาดาล รวม 176 บ่อ ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น 611 บ่อ เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงต่อเนื่อง ในพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ลำตะคอง ศรีนครินทร์ แก่งกระจาน และปราณบุรี

Comments
Loading...