เรียนออนไลน์สอดคล้องสถานการณ์ โควิด-19″โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

1,564

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​, ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2, ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ​เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 เมื่อถึงวันเปิดภาคเรียนและได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว หากสามารถเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา​ได้ ก็จะให้เด็กเข้าเรียนที่โรงเรียนตามปกติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลัก พร้อมดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข​อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อย ๆ การสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงการจัดจำนวนนักเรียนในห้องเรียน ประมาณ 20-25 คนต่อห้อง เป็นต้น ทั้งนี้ การตัดสินใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วย

โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีนักเรียนจำนวนมาก อาจจะต้องผลัดกันมาเข้าชั้นเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มภาระการสอนให้กับครู จึงมีแนวทางที่จะเฟ้นหาคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยครู เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการสอนที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการเตรียมความพร้อมและใช้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นการสอนเสริม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​จะทดลองการเรียนผ่านโทรทัศน์และการเรียนออนไลน์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ อาทิ การเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์​และอินเทอร์เน็ต​ จำนวนอุปกรณ์การเรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้ง จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันด้วย

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวย้ำว่า การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้ โดยมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความสามารถผู้บริหารและครูทุกคน ที่ปรับตัวได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการศึกษาในช่วงวิกฤต ที่จะต้องผสมผสานการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงขอขอบคุณทุกคน ที่ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพเท่าที่สามารถดำเนินการได้

Comments
Loading...