แพทย์‼️เตือนถึงยอดผู้ติดเชื้อลดแต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

1,137

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา ให้ข้อมูล ว่า การป้องกันการระบาดของ โควิด-19 การใส่หน้ากากอนามัยไม่ว่าเป็นหน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางการแพทย์ จะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อการระบาดของโรคเริ่มน้อยลง การปฏิบัติตน ในบางครั้งก็จะไม่เคร่งครัด จึงอยากจะคอยกระตุ้นเตือนในการลดการแพร่กระจายของโรค

ประเทศตะวันออก เช่น จีน เกาหลี ไต้หวัน เน้นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย ทั้งผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วย โดยเฉพาะไปในที่ชุมชน สามารถลดการแพร่กระจายโรค และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การควบคุมโรคทางเอเชียตะวันออก ได้ดีกว่าประเทศยุโรป และอเมริกา ที่คนปกติ จะนิยมสวมหน้ากากอนามัย จึงมีการระบาดของโรคอย่างมาก มีการศึกษาในจีน ที่มีหลักฐานชัดเจน (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/irv.12740)

ในผู้โดยสาร รถบัส พบว่า ผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยในรถ มีโอกาสสัมผัสและติดโรคน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ในยามโรคระบาดโควิด จึงอยากเชิญชวนให้เคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน และอย่าลืมล้างมือหรือไปใช้ แอลกอฮอร์เจล ก่อนจับหน้ากากอนามัย

Comments
Loading...