ผบ.ทบ.เป็นประธาน “วันการบินทหารบก” เพื่อรำลึกถึงวีรชนทหารกล้า

1,825

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานเนื่องใน “ วันการบินทหารบก ครบรอบปีที่ 68 ” ประจำปี 2563 ที่ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี โดย พลตรี วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมที่มีประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก , การประกอบพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนชาวการบินทหารบกและระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ ของนักบินทหารบกที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการกำลังพลของศูนย์การบินทหารบก จำนวน 10 นาย ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันการบินทหารบก ประจำปี 2563

ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้โอวาทขอให้กำลังพลทุกนายมีความอดทนต่ออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีความพร้อมต่อการทำงานในทุกสถานการณ์รบ ในฐานะเป็นหน่วยบินที่ดีที่สุดของกองทัพบก รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติทุกรูปแบบ ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่ง ศูนย์การบินทหารบก ถือได้ว่าเป็นหน่วยงาน ที่มีบทบาทและภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งต่อกองทัพบก โดยเฉพาะผลงานที่ผ่านมาในการนำอากาศยานของกองทัพบก เข้าช่วยเหลือประชาชน ในการดับไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ

Comments
Loading...