ในหลวงพระราชทานอากาศยาน Cessna 182T แก่กองทัพบก เพื่อใช้ในภารกิจทางทหารและช่วยเหลือประชาชน

720

ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง กองทัพบก ได้จัดในพิธีรับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T จำนวน 3 เครื่อง โดย พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บังคับบัญชาทหารบก เป็นประธานในพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของข้าราชการกองทัพบก ซึ่งกองทัพบกจะน้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองทัพบกสามารถนำไปใช้ในกิจการทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชน อาทิ การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ สนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดน ในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ที่มีภูมิประเทศเป็นป่าเขา

นอกจากนี้ยังใช้ในภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลังสามารถใช้ในภารกิจการค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนด้านการบินให้กับส่วนราชการอื่นๆได้อีกด้วย

โดยกองทัพบก มีแผนจะบรรจุอากาศยานแบบ Cessna 182T ให้กับ กองพันบินที่ 21 ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สำหรับอากาศยานแบบ Cessna 182T ที่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ ผลิตโดยบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่องยนต์ 4 ที่นั่ง สมรรถนะสูง มีความทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงง่าย บินได้นาน มีความคล่องตัวสูง สามารถบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงในพื้นที่เป็นลานที่ไม่ใช่สนามบินได้

Comments
Loading...