ผบ.ทบ.สหรัฐฯเยือนไทยพร้อมชื่นชมในมาตรการป้องกันโควิด-19ของรัฐบาลไทย

845

พลเอก เจมส์ ซี แมคคอนวิลล์ ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม2563 โดยมีกำหนดเข้าเยี่ยมคำนับ นายกรัฐมนตรี/รมว.กห. และ ผู้บัญชาการทหารบก ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเยือน เพื่อร่วมลงนามในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง กองทัพบก และ กองทัพบกสหรัฐฯ เป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่าง รมว.กห. กับ รมว.กห.สหรัฐฯ ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย – สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai – U.S. Defense Alliance) เมื่อ 17 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา


การลงนามในเอกสารแถลงการณ์เพื่อนำเรื่องที่กระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศได้แถลงไว้ในวิสัยทัศน์ร่วมไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการพัฒนากองทัพบกไทยให้มีศักยภาพ และความทันสมัย ด้วยการดำเนินการผ่านแผนงานความร่วมมือทางทหารในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนด้านกำลังพล การเยือน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์, การแลกเปลี่ยนทางด้านการข่าว, การฝึกร่วม การฝึกผสม ที่จะมีรูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปี, การแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกศึกษา, การพัฒนาหลักนิยม และการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุง

โดยการเดินทางเยือนไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นไปตามแผนการปฏิบัติภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกของทั้งสองประเทศ รวมทั้งในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น กองทัพบกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย และข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัดตั้งแต่ ก่อนที่คณะฯ เดินทางถึงไทยจนถึงคณะฯ ได้เดินทางออกจากประเทศไทย

Comments
Loading...