ปภ.เตือน 15 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

722

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น และสิงห์บุรี ปัจจุยันยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (30 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ ใน 15 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น และสิงห์บุรี รวม 62 อำเภอ 221 ตำบล 959 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,878 ครัวเรือน

ปภ.เตือน 15 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปภ.เตือน 15 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนได้รับผลกระทบ 17 ครัวเรือน โดยปัจจุบันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าหากไม่มี ฝนตกเพิ่มเติมหรือปริมาณน้ำเพิ่มในพื้นที่ จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2 วัน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วน

Comments
Loading...