รถพระราชทานตรวจเชื้อโควิด น้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชน

541

จากสถานการณ์ที่หลายคนกังวลกับการลักลอบข้ามเขตชายแดนไทย-พม่า แถวจังหวัดตาก ปรากฏว่า วันที่ 8-9 กันยายน 2563 รถพระราชทานตรวจเชื้อโควิดของในหลวง ได้ไปตรวจเชื้อที่ชายแดนแม่สอด น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านถึงประชาชนทุกแห่งหน ไม่เว้นอาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา ทำให้ประชาชนอุ่นใจ

รถพระราชทานตรวจเชื้อโควิด น้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชน
รถพระราชทานตรวจเชื้อโควิด น้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชน

ภาพที่ทุกคนปลื้มปิติ จากการที่เห็นความเข้มแข็ง ความร่วมมือ ร่วมใจ ความตั้งใจของทีมสาธารณสุข ทีมปกครอง ทีมตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจภูธร และ ทีมจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่บริการประชาชนอย่างเต็มที่ และจริงจังมาก เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าตนเองปลอดเชื้อโควิด

การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเต็มที่มากๆ ในการสกัดกั้น และผลักดันผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ได้ตรวจคัดกรองทำให้มั่นใจได้ว่าด่านแม่สอด เข้มแข็ง แข็งแรงและมั่นคนปลอดภัย

เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อขับเคลื่อนให้ “บ้านของเรา” ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้

รถพระราชทานตรวจเชื้อโควิด น้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชน
รถพระราชทานตรวจเชื้อโควิด น้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชน
Comments
Loading...