แพร่‼️น้ำล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่สายและอ่างเก็บน้ำแม่มาน

603

จากสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโอนึลทำให้ปริมาณน้ำที่ล้นสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำแม่สายและอ่างเก็บน้ำแม่มานมีปริมาณลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ในวันพรุ่งนี้

แพร่‼️น้ำล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่สายและอ่างเก็บน้ำแม่มาน
แพร่‼️น้ำล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่สายและอ่างเก็บน้ำแม่มาน

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผอ.โครงการชลประทานแพร่ กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดแพร่ ในวันนี้ (21 ก.ย.63) เนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้อ่างเก็บน้ำแม่สายมีปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.ปริมาณน้ำ 10.780 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล้นทางระบายน้ำล้น 0.28 ม.อัตรา 47.98 ลบ.ม/วินาที และสถานการณ์น้ำในลำห้วยแม่สาย-แม่ก๋อน มีปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนราษฎร บริเวณตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง พื้นที่ ม.6 บ้านใน ม.7 บ้านปง ม.2,ม.3 บ้านพันเชิง ได้รับความเสียหายบางส่วน

อ่างเก็บน้ำแม่มานมีปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ ณ.เวลา 11.00 น.มีปริมาณน้ำ 19.673 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล้นทางระบายน้ำล้น 0.41 ม. อัตรา 24.94 ลบ.ม/วินาที และได้ระบายออกทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าบริเวณบ้านเรือนราษฎร ม.4 และ ม.9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น ได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งปริมาณน้ำที่ล้นสปิลเวย์มีปริมาณลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ในวันพรุ่งนี้

ทางโครงการชลประทานแพร่ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วและมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ออกตรวจสอบพื้นที่และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

Comments
Loading...