ไทยพร้อมช่วยเมียนมาส่งทีมแพทย์ตรวจหาโควิด-19

801

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กล่าวถึงข้อเสนอให้ไทยจัดส่งทีมแพทย์เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เมียนมา เพื่อควบคุมป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทางว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศและองค์การอนามัยโลกในพื้นที่ ได้มีการประสานงานกันอยู่แล้ว โดยเชื่อมโยงกับประเทศต้นทางด้วย

ประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการตอบรับจากเมียนมา โดยจะเป็นการร่วมมือกันในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน เบื้องต้นจะตรวจหาเชื้อในพื้นที่ชายแดน 10 จังหวัดก่อน

หน้ากากอนามัย ขณะนี้ได้มีการปรับเงื่อนไข หลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ผลิตและจำหน่ายตามกลไกปกติได้แล้ว โดยให้จำหน่ายปลีกในราคาที่ไม่สูงกว่า 2.50 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผลิตพร้อมจำหน่ายให้ภาครัฐได้ทันที หากมีความจำเป็นเร่งด่วน

โฆษก ศบค.เผย ไทยได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกว่า เป็นประเทศที่ป้องกันโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชน ดังนั้นย้ำว่าเมื่อประเทศผ่อนคลาย ประชาชนเข้มงวด เศรษฐกิจเข้มแข็งอีกด้วย

Comments
Loading...