นายกฯเป็นประธานรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี

858

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

นายกฯเป็นประธานรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี
นายกฯเป็นประธานรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และแก้ไขปัญหาจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีแนวเส้นทางพาดผ่านตอนเหนือของกรุงเทพฯ ในแนวตะวันตก – ตะวันออก ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าให้บริการรวม 30 สถานี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีแนวเส้นทางพาดในแนวเหนือ – ใต้ ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าให้บริการรวม 23 สถานี ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ Monorail แบบคร่อมราง บนทางวิ่งยกระดับเหนือแนวเกาะกลางถนน ที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบรถไฟฟ้ารางหนัก หรือ Heavy Rail เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความแออัด ในขณะเดียวกันแนวเส้นทางของทั้งสองโครงการยังสามารถทำหน้าที่เป็น Feeder ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการมีสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายหลักจำนวนหลายแห่ง และช่วยเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรกที่จะนำมาให้บริการของทั้ง 2 โครงการได้ประกอบแล้วเสร็จ และขนส่งมายังประเทศไทยแล้ว ซึ่งรถไฟฟ้าเป็นรุ่น Bombardier Innovia Monorail 300 ควบคุมด้วยระบบ
อาณัติสัญญาณ CITYFLO 650 แบบไร้คนขับ ภายในห้องโดยสารของขบวนรถมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างครบครัน โดยการส่งมอบขบวนรถจากผู้ผลิตมายังประเทศไทย จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนครบภายในปี 2564 แบ่งเป็นสายสีชมพู 42 ขบวน และสายสีเหลือง 30 ขบวน ควบคู่กับขั้นตอนการติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อสร้างความมั่นใจ สำหรับการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามกำหนดภายในปี 2565

Comments
Loading...