นายกฯชื่นชมนักเรียนอาชีวะมุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมไทย

964

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมงานอาชีวะศึกษายกกำลัง 2 ได้เห็นนักเรียนอาชีวะสาขาต่างๆ มาร่วมแสดงผลงานแล้วภูมิใจแทน ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนอาชีวะทุกคน ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (new s-curve)

นายกฯชื่นชมนักเรียนอาชีวะมุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมไทย
นายกฯชื่นชมนักเรียนอาชีวะมุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมไทย

ประเทศไทยจำเป็นต้องผลิตบุคลากรให้ทันต่อความต้องการ และตรงกับอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะนักเรียนสายอาชีวะที่ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมหลักที่เป็นเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ พลังของนักเรียนอาชีวะทุกคนจะร่วมสร้างความเติบโตให้กับประเทศไทยของเราในอนาคตอย่างยั่งยืน

ขอให้ทุกคนเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยก็จะดีมาก สิ่งสำคัญที่อยากบอกทุกคนว่า ประเทศไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในอาเซียน และในโลก เพียงแต่เราต้องช่วยกัน ร่วมกันรวมพลังเดินไปข้างหน้า ส่วนการสนับสนุนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะร่วมสร้างโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นมากที่สุด รวมไทยสร้างชาติ

Comments
Loading...