นายกฯถวายผ้ากฐินพระราชทานฯวัดระฆัง

642

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยให้สำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดระฆังโฆสิตาราม

นายกฯถวายผ้ากฐินพระราชทานฯวัดระฆัง
นายกฯถวายผ้ากฐินพระราชทานฯวัดระฆัง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2563
พร้อมด้วยรัฐมนตรี อาทิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น 7,266,277.52 บาท

Comments
Loading...