Monthly Archives

พฤศจิกายน 2020

ธปท. ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

องคมนตรีเปิดงาน “38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”

องคมนตรีเปิดงาน “38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”

ไทย ย้ำ‼️อาเซียนบวกสามสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

ไทย ย้ำ‼️อาเซียนบวกสามสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ